Steel Cord Conveyor Belt

 

                 开封铁塔橡胶集团官方网站                             开封铁塔橡胶集团官方网站

                       通型钢丝绳芯输送带                                                                   阻燃型钢丝绳芯输送带    

 

钢丝绳芯输送带

用途:钢丝绳芯输送带,适用于高强度长距离、大运量场合下输送物料。在特殊情况下,也适用高强度、短距离输送物料。

阻燃钢丝绳芯输送带

用途:阻燃钢丝绳芯输送带除具有钢丝绳芯输送高强度、长距离、大运量场合下输送物料的优点外,还具有阻燃、导静电性能,适合于阻燃、防爆场合下的物料输送,尤其适合于煤矿井下的物料输送。

钢丝绳芯输送带结构示意图

开封铁塔橡胶集团官方网站

钢丝绳芯输送带规格参数

开封铁塔橡胶集团官方网站

钢丝绳芯输送带钢丝绳结构示意图

开封铁塔橡胶集团官方网站

钢丝绳芯输送带标示示意图

开封铁塔橡胶集团官方网站